Arkitekt - produktion

produktion

namnForskaFärdighetskravarbetsinsats
tillverkningsplats0 timmar
styckplats0 timmar
skulptörbordkonstruktion0.7 timmar
styckbordkonstruktion0.6 timmar
handarbetesbänkkomplicerade kläderkonstruktion0.6 timmar
elektrisk symaskinsbänkkomplicerade kläder
elektricitet
konstruktion:40.7 timmar
vedeldad smedjasmidekonstruktion:40.8 timmar
elektrisk smedjasmide
elektricitet
konstruktion:50.8 timmar
maskinbearbetningsbordmaskintillverkningkonstruktion:40.8 timmar
elektrisk spiselektricitetkonstruktion:40.6 timmar
vedeldad spiskonstruktion0.6 timmar
stenhuggarbänkstenhuggningkonstruktion0.6 timmar
bryggeriölbryggningkonstruktion0.6 timmar
läkemedelslabbdrogtillverkningkonstruktion:41 timmar
elektrisk smältugnelektricitetkonstruktion:41 timmar
raffinaderiraffinering av biobränsle konstruktion:40.6 timmar
fabrikationsbänktillverkningkonstruktion:61.4 timmar
enkel forskarsbänkkonstruktion0.8 timmar
högteknologisk forskarsbänkmikroelektroniskkonstruktion:61.4 timmar
elektriskt krematorieelektricitetkonstruktion:41.3 timmar
hydroponikbassänghydroponikkonstruktion:40.8 timmar
jäsfatölbryggningkonstruktion0.2 timmar
djupborrdjupborrningkonstruktion:42.8 timmar
näringsutfodrarenäringssmetkonstruktion:50.6 timmar
cisternnäringssmetkonstruktion0.1 timmar

 

- ads -

- ads -