Forsker

Forsker

nameMengde arbeidStatsForutsetninger for forskning
psychoid brewing500neolittisk
tree sowing1000neolittisk
brewing400neolittisk
complex furniture300middelalder
passive cooler400neolittisk
steinhugging300middelalder
complex clothing600middelalder
drug production500industriell
cocoa1000neolittisk
devilstrand800neolittisk
teppeproduksjon800middelalder
pemmican500neolittisk
smithing700middelalder
recurve bow400neolittisk
psychite refining400industrielldrug production
wake-up production600industrielldrug production
go-juice production1000industrielldrug production
penoxycyline production500industrielldrug production
long blades400middelaldersmithing
plate armor600middelaldersmithing
complex clothing
greatbow600middelalderrecurve bow
electricity1600industriell
battery400industriellelectricity
biofuel refining700industriellelectricity
watermill generator700industriellelectricity
nutrient paste400industriellelectricity
solar panel600industriellelectricity
air conditioning500industriellelectricity
autodoor600industriellelectricity
hydroponi700industriellelectricity
tube television1000industriellelectricity
complex furniture
packaged survival meal500industriellnutrient paste
firefoam600industriellelectricity
Explosive IEDs500industriellelectricity
geothermal power3200industriellelectricity
sterile materials600industriellelectricity
maskinarbeid1000industriellelectricity
smithing
smokepop packs300industriellmaskinarbeid
complex clothing
prosthetics600industriellmaskinarbeid
gunsmithing500industriellmaskinarbeid
flak armor1200industriellmaskinarbeid
plate armor
morterer2000industriellgunsmithing
blowback operation500industriellgunsmithing
gas operation1000industriellblowback operation
gun turrets500industriellblowback operation
microelectronics basics3000industriellelectricity
flatscreen television2000industriellmicroelectronics basics
tube television
farget lys300industriellelectricity
moisture pump1200industriellmicroelectronics basics
maskinarbeid
sykeseng1200industriellmicroelectronics basics
sterile materials
complex furniture
transport pod1000industriellmicroelectronics basics
biofuel refining
maskinarbeid
medicine production1500industriellmicroelectronics basics
drug production
long-range mineral scanner2000industriellmicroelectronics basics
maskinarbeid
shield belt1000industriellmicroelectronics basics
complex clothing
precision rifling1400industriellmicroelectronics basics
gas operation
autocannon turret1600industriellmicroelectronics basics
gun turrets
gas operation
multibarrel weapons2600industriellmicroelectronics basics
gas operation
multi-analyzer4000industriellmaskinarbeid
microelectronics basics
ground-penetrating scanner1000industrielldeep drilling
deep drilling4000industriellmulti-analyzer
vitals monitor2500industriellsykeseng
multi-analyzer
component assembly4000industriellmulti-analyzer
advanced fabrication4000industriellcomponent assembly
cryptosleep casket2000romaldermulti-analyzer
recon armor6000romaldercomplex clothing
component assembly
powered armor6000romaldercomplex clothing
recon armor
charged shot3000romalderprecision rifling
component assembly
bionics2000romalderprosthetics
component assembly
uranium slug turret3000industriellprecision rifling
autocannon turret
multi-analyzer
basal romskipsteknologi4000romalderadvanced fabrication
romskipets kryptosøvnkapsler2800romaldercryptosleep casket
basal romskipsteknologi
romskipets antistoffreaktor6000romalderbasal romskipsteknologi
romskipets antimaterie-fremdriftssystem6000romalderbasal romskipsteknologi
romskipets datakjerne3000romalderbasal romskipsteknologi
starflight sensors4000romalderlong-range mineral scanner
basal romskipsteknologi
R: noble apparel400middelaldercomplex clothing
R: royal apparel400middelaldernoble apparel
smithing
R: harp500middelaldercomplex furniture
R: harpsichord500middelalderharp
smithing
R: piano2000industriellharpsichord
R: jump packs2000industriellmaskinarbeid
microelectronics basics
R: brain wiring2000romaldermicroelectronics basics
prosthetics
R: specialized limbs2000romaldermicroelectronics basics
prosthetics
R: compact weaponry2000romaldermicroelectronics basics
prosthetics
R: poison synthesis2000romaldercompact weaponry
R: artificial metabolism2000ultracomponent assembly
prosthetics
R: neural computation2000ultracomponent assembly
prosthetics
R: skin hardening2000ultracomponent assembly
prosthetics
R: healing factors2000ultracomponent assembly
prosthetics
R: flesh shaping2000ultracomponent assembly
prosthetics
R: molecular analysis2000ultracomponent assembly
prosthetics
R: circadian influence2000ultracomponent assembly
prosthetics
R: cataphract armor6000romalderpowered armor
nameMengde arbeidStatsForutsetninger for forskning

R:Royalty

 

- ads -

- ads -